KTL Projekt –
Katarzyna Łukaszewicz


Jestem inżynierem budownictwa, projektantem konstrukcji z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam przez lata pracy w międzynarodowej firmie wykonawczej produkującej specjalistyczne konstrukcje stalowe oraz zajmującej się projektowaniem konstrukcji dla budownictwa przemysłowego, cywilnego oraz drogowego.